Het provinciale programma
wordt snel bekend gemaakt