Over de organisatie

De Vuelta Fietshub is een project van SportUtrecht in het kader van de komst van wielerronde La Vuelta naar Utrecht in de zomer van 2022.

SportUtrecht

SportUtrecht zet Utrecht in beweging.
Want sport en bewegen is een essentiële sleutel tot een gezond en gelukkig leven.

SportUtrecht is de sportservice-organisatie voor de gemeente Utrecht.

Sport maakt gelukkig, in vele opzichten. De organisatie streeft er dan ook naar om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in het leven van iedere Utrechter. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan ook, moet daar de mogelijkheid voor hebben. En voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is, is SportUtrecht er om ze de kracht van sport te laten ervaren. Iedereen maakt deel uit van de samenleving, iedereen moet kunnen meedoen. 

SportUtrecht heeft hierin de rol van ambassadeur, aanjager, verbinder en expert in het domein van sport en bewegen. Het gaat hierbij van laagdrempelig beweegaanbod tot en met topsport. En hierbinnen wordt continue gebouwd aan een optimale infrastructuur, passende aanbod en een positief klimaat. 

SportUtrecht krijgt subsidie van de gemeente Utrecht voor de uitvoering van haar opdracht.

Zie ook meer info op sportutrecht.nl

Legacy van de Fietshub

Met de Vuelta Fietshubs leveren we een bijdrage aan het zichtbaar maken van de komst van Vuelta naar Utrecht. We zorgen voor een feestje in de wijken, brengen meer mensen in aanraking met fietsen en wielrennen en streven naar meer verbinding, tussen inwoners, organisaties en ondernemers.

Maar we kijken verder dan de zomer van 2022 en zetten nu al in op het vervolg van (elementen uit) de Vuelta Fietshubs. Dan doen we door: 

  • Onderzoek en innovatie: we onderzoeken de waardering en effecten van deVuelta Fietshubs en vertalen de resultaten naar een innovatie op het gebied van fietsstimulering welke op de lange termijn wordt opgenomen in de vaste activiteiten van SportUtrecht en Wielerplatform Utrecht. 
  • Aanschaf van een eigen BMX-baan, de pump-track, van gerecycled plastic voor inzet binnen het programma van de Fietsmeesters en andere evenementen. 
  • Visie wieleraccommodaties: In samenwerking met de Utrechtse wielerverenigingen verkennen we de kansen op dit vlak en zetten we onder andere in op het verbeteren van bestaande accommodaties en de aanleg van faciliteiten (pumptracks) in de wijken en een grotere stedelijke accommodatie. 
  • Samenwerkingen met langetermijn visie: we starten samenwerkingen voor de lange termijn en denken samen met onze samenwerkingspartners na over het vervolg op de Vuelta  
De Fietshub

Het laatste nieuws