Legacy

Legacy van de Fietshub

Met de Vuelta Fietshubs leveren we een bijdrage aan het zichtbaar maken van de komst van Vuelta naar Utrecht én het vieren van 900 jaar Utrecht in 2022. We zijn een zogenoemd “activatieprogramma”. Waarmee we de stad en haar inwoners in het kader van deze activiteiten in beweging zetten en zorgen voor een feestje in de wijken, waar sport, bewegen, kunst en cultuur centraal staan en waar we zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen Utrechters.

De Vuelta en Utrecht 900 zijn gekoppeld aan het feestjaar 2022. Maar onze activiteiten gaan verder…

Niets van wat we doen in het kader van de Vuelta Fietshub eenmalig, we organiseren en doen álles met een vooraf beoogd vervolg. Activiteiten, maar ook de materialen en de opgedane kennis “landen” na afloop ergens in de stad, op een fysieke plek of in projecten en programma’s van SportUtrecht en/of partners.

Vuelta Fietshub als concept

Met de focus op het realiseren van legacy, het daadwerkelijk verzilveren van de maatschappelijke impact van een groot (sport)evenement, is de Vuelta Fietshub inmiddels verworden tot een concept, een aanpak en manier waarop je als organisatie een dergelijk evenement kunt aangrijpen om echt impact te maken. Waar zit dat ‘m in? De sleutel is verbinden!

Ontwikkeling

De ontwikkeling van het concept bij SportUtrecht startte begin 2019, toen bekend werd dat de Vuelta naar Utrecht zou komen, met het erbij pakken van de geleerde lessen van de start van de Tour de France in 2015. Belangrijkste punt daaruit: er was veel energie in de stad, betrokkenheid bij inwoners, organisaties, ondernemers en er werd ontzettend veel georganiseerd, maar het aanbod was best versnipperd en vond grotendeels centraal in de stad plaats.

Zo ontstond al snel het idee voor het organiseren van activiteiten ín de wijken en het combineren van aanbod door slimme samenwerkingen. Verbinden! De “hub” is vertaald de “naaf” van een fietswiel, ofwel het centrum, een plek waar alles samen komt en daarmee was het concept Vuelta Fietshub geboren!

Programmering op vijf thema’s

De programmering van de Vuelta Fietshub is gebouwd op vijf thema’s:

  • Sport en bewegen
  • Fietsstimulering
  • Duurzaamheid (ofwel de Sport van de toekomst)
  • Kunst en cultuur
  • Feest en ontmoeting

De activiteiten in de Vuelta Fietshub hebben een spreiding over deze thema’s en voor elk ervan is vooraf bepaald wat het achteraf moet opleveren. Voorbeelden hiervan zijn materiaal dat wordt ontwikkeld en blijvend wordt ingezet in activiteiten van SportUtrecht, toeleiding en zichtbaarheid van vervolgaanbod of het ontwikkelen van sportinfrastructuur.

Maar ook in de “randvoorwaarden” voeren we dit principe door; de organisatie en logistiek van de Vuelta Fietshubs doen we met een duurzame insteek en de partners die we binden, binden we voor langere termijn aan SportUtrecht.

Leren over maatschappelijke impact van (top)sportevenementen

De maatschappelijke impact van sportevenementen is een steeds vaker gehoord onderwerp en iets waar nog veel ruimte voor verbetering ligt. Dit vraagt een integrale aanpak en begint al ruim voor het moment dat evenement daadwerkelijk plaatsvinden en het liefst al voordat deze worden “binnengehaald”

Activatieprogramma’s als dat van La Vuelta Holanda, dragen hieraan zeker bij!

Om ook na de “activatieperiode” impact te blijven maken is het sturen hierop aan de voorkant en het inbedden hiervan na afloop in lokale initiatieven en organisaties essentieel. 

We zien hier vanuit SportUtrecht veel kansen en hebben als organisatie de mogelijkheden om de “legacy” te laten landen in bestaand en/of nieuw aanbod of projecten. Momenteel werken we een aanpak uit om hier gericht keuzes in te maken en focus aan te brengen voor een zo goed mogelijk resultaat.

Meer weten over onze aanpak? We delen graag onze kennis en ervaringen tot nu toe! Neem contact op via vueltafietshub@sportutrecht.nl.

De Fietshub

Het laatste nieuws

Leren door te doen!

Trots kijken wij terug op onze samenwerking met Het BUREAU voor de Vuelta Fietshub. Het BUREAU is een initiatief van het Grafisch Lyceum Utrecht waar