“SportUtrecht draagt met Vuelta Fietshub bij aan duurzame ontwikkeldoelen”

Veel partners dragen de Vuelta Fietshub een warm hart toe door een samenwerking op het gebied van activiteiten, het leveren van materialen of het delen van kennis. SportUtrecht, organisator van het project Vuelta Fietshub, is ontzettend trots op de betrokkenheid van deze partners bij de Utrechtse sport.

Utrecht4GlobalGoals is een geweldig voorbeeld van een betrokken partner. Deze Utrechtse stichting zet zich actief in om de internationale ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals, ofwel “Global Goals”) in Utrecht te behalen. Door samen met partners te bouwen aan een groene, gezonde, inclusieve, duurzame en eerlijke stad voor elke Utrechter.

Kom naar de Vuelta Fietshub!

Global Goals en sport
De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties (VN) zijn vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. En deze doelen zijn geen-ver-van-mijn-bed-show, maar liefst 65% van de onderliggende streefdoelen van de Global Goals kan niet behaald worden zonder actie op lokaal niveau. Sport en bewegen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan deze lokale doelen op het gebied van armoede, onderwijs, gelijkheid en klimaatverandering.

Veel van deze doelen zijn al in de sport verweven via thema’s waar in de sport al continu aandacht voor is, zoals gezondheid, inclusie en ook duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van energiemaatregelen rond sportaccommodaties. Maar er is nog veel winst te behalen, op deze, maar ook op de andere doelen. De Global Goals zijn hiervoor een mooi “kompas”. 


Utrecht4GlobalGoals en Vuelta Fietshub van SportUtrecht
SportUtrecht is rond het project Vuelta Fietshub een samenwerking gestart met Utrecht4GlobalGoals met als doel de maatschappelijke impact van dit project te toetsen, sturen en bepaalde thema’s nog beter te integreren. Zo maakt Utrecht4GlobalGoals een aantal activiteiten in de Vuelta Fietshub mogelijk, bijvoorbeeld rondom het thema duurzaamheid en circulariteit, maar ook inclusie (organisatie Fietshub op locaties middenin de wijken). Daarnaast zijn de “GlobalGoals-bouwstenen” letterlijk zichtbaar bij de verschillende Fietshub-activiteiten om de bezoekers daarmee zo kennis te laten maken en te informeren. 

Utrecht4GlobalGoals ziet de Vuelta Fietshub als project waarin de Global Goals zijn verweven. Projectmanager Doron Verstraelen: “SportUtrecht laat met dit initiatief op een inspirerende manier zien dat sport en bewegen een brede positieve impact heeft op meerdere Global Goals zoals goede gezondheid, onderwijs, ongelijkheid verminderen en verantwoorde consumptie en productie. Wij zijn heel blij dat wij als Utrecht4GloblGoals als partner verbonden zijn aan de Vuelta Fietshub en organisator SportUtrecht. Wij juichen de ambitie van SportUtrecht toe de Global Goals ook na de Vuelta Fietshub verder te omarmen en zullen daar als stichting onze bijdrage aan leveren”.

Meer kansen voor de sport
Gelukkig houdt de samenwerking niet op na de Vuelta Fietshub. De intentie is om deze ook na de Vuelta Fietshub voort te zetten en waar mogelijk te verbreden. Meer informatie over de Vuelta Fietshub en wat er te beleven is, neem dan dan snel een kijkje in ons programma.