Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht houdt zich bezig met de inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden, waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd.

Ook zorgt de provincie voor een goede bereikbaarheid van de steden, dorpen en het platteland en dat mensen in hun vrije tijd er op uit kunnen door het aanleggen van natuurgebieden, fietsroutes en het subsidiëren van culturele activiteiten als festivals en het bereikbaar maken van cultureel erfgoed voor een breed publiek.

Daarnaast werkt de provincie Utrecht aan een veilige en schone leefomgeving is voor iedereen.

Het laatste nieuws

Leren door te doen!

Trots kijken wij terug op onze samenwerking met Het BUREAU voor de Vuelta Fietshub. Het BUREAU is een initiatief van het Grafisch Lyceum Utrecht waar